• ELMONT PROFIL
    ELMONT PROFIL

Protivpožarna drvenih konstrukcija

Protivpožarna zaštita i premazi drvenih konstrukcija
(Atest "IMS" 90 minuta)

Visok stepen ugroženosti od požara drvenih konstrukcija podstakao nas je da u svom programu ponudimo vrhunski proizvod za zaštitu drvenih konstrukcija "POFEX-W".
Proizvod "Pofex-w" koristi se kod svih vrsta drveta (gradjevinarstvu i proizvodnji nameštaja). Posebno naglašavamo da proizvod "Pofex-w" ima široku upotrebu kod drvenih krovnih konstrukcija.
Proizvod ugradjujemo prskanjem tako što rastvor raspršava u vidu magle, koja kvasi drvenu površinu.
Zaštita se moše vršiti i četkom, valjkom ili prskanjem tako što se svaki novi nanos malo prosuši, što zavisi od vrste drveta i temperature okoline.
Nanošenjem sredstva "Pofex-w" tekstura drveta ostaje nepromenjena jer je materijal bezbojan u čemu ima prednost od ostalih materijala.
Po završenom procesu zaštite drveta, drvo se prirodno suši od 24-48 sati, što zavisi od temperature okoline, a zatim se premazuje tankim slojem bezbojnog vodootpornog laka, sadolina, hemo lazure i slično, kao zaštitnog sredstva od vlage.

Protivpožarna drvenih konstrukcija
Protivpožarna drvenih konstrukcija

Protivpožarna zaštita u građevinarstvu

Protivpožarna zaštita