• ELMONT PROFIL
    ELMONT PROFIL

Protivpožarna zaštita čeličnih konstrukcija

Stalna ugroženost i opasnost industrijskih, javnih, stambenih i drugih objekata od požara uslovila je da se problemu zaštite od požara čeličnih konstrukcija posveti posebna pažnja. Pod uticajem izvora toplote oko 200°C čelična konstrukcija se zagreva i gubi svoju statičku vrednost, popuštanje konstrukcije sprečava evakuaciju ljudi i materijalnih dobara pa je zbog toga važno ugraditi preventivnu zaštitu. Višegodišnjim iskustvom stekli smo dobre veštine u ugradnji protivpožarnih premaza za zaštitu čeličnih konstrukcija. Oblaganje čelične konstrukcije negorivim pločama u gradjevinarstvu je česta pojava.

Takav sistem zaštite pruža maksimalan stepen zaštite čelične konstrukcije, primenjuje sde u industrijskim objektima gde je visoko požarno opterećenje. U našoj ponudi imamo negorive ploče za oblaganje čelične konstrukcije iz sistema „PROMAT“ tipa PROMATECT.

Protivpožarna zaštita čeličnih konstrukcija

Protivpožarni premazi za čelik (Atest "IMS" 30, 45, 60, 90 minuta)

Stalna ugroženost i opasnost industrijskih, javnih, stambenih i drugih objekata od požara uslovila je da se problemu zaštite od požara čeličnih konstrukcija posveti posebna pažnja. Pod uticajem izvora toplote oko 200°C čelična konstrukcija se zagreva i gubi svoju statičku vrednost, popuštanje konstrukcije sprečava evakuaciju ljudi i materijalnih dobara pa je zbog toga važno ugraditi preventivnu zaštitu od požara.

Višegodišnjim iskustvom stekli smo dobre veštine u ugradnji protivpožarnih premaza za zaštitu čeličnih konstrukcija. Protivpožarni premazi koje ugradjujemo su ekspandirajući, što znači da pod uticajem izvora toplote na oko 200°C formiraju zaštitnu penu (bubrenje) koja ima znatno niži koeficijent provodljivosti toplote tako da termoizolaciono štiti čelik i sprečava dalje širenje požara, a samim tim štiti čeličnu konstrukciju od zagrevanja i popuštanja njene nosivosti. Protivpožarni premazi (mase) su nerastvarajući materijali, bez mirisa i ekološki podobni.

Posebno naglašavamo da smo postigli veoma dobre rezultate sa specifičnim rešenjima u izvodjenju radova na protivpožarnoj zaštiti čelične konstrukcije jer posedujemo materijale koji se mogu ugraditi i na već ofarbane konstrukcije koji imaju vrhunsku kompaktnost i zadovoljavaju tražene standarde. Samim tim smo i postigli veoma zavidne rezultate, a u prilog tome govori naša referenc lista i broj klijenata sa kojima smo imali poslovnu saradnju.

Protivpožarni premazi za čelik

Protivpožarni zidovi i barijere

- PROMATECT-H
Silikatne ploče otporne prema požaru, sa cementnim vezivom
• negorive (u klasi A1), prema DIN 4102
• otporne na vlagu
• dimenzionalnostabilne
• visoka ivična čvrstoća
• drže se (prenose se) hvataljkama
• jednostavne za obradu alatima za obradu drveta
• sistem obezbeđena kvaliteta saglasno DIN ISO 9002/EN 2900
Primeri primene
• noseće čelicne konstrukcije
• spušteni plafoni (i tavanice)
• zidovi
• ventilacioni kanali
• kablovski kanali
• vrata otporna prema požaru
• klapne otporne prema požar

- PROMATECT-L500
Silikatne ploče otporne prema požaru, sa cementnim vezivom
• negorive (u klasi A1), prema DIN 4102
• otporne na vlagu
• dimenzionalno stabilne
• visoka ivična čvrstoća
• drže se hvataljkama
• jednostavne za obradu alatima za obradu drveta
• sistem obezbeđenja kvaliteta saglasno DIN ISO 9002/EN 29002
Primeri primene
• ventilacioni kanal
• kablovski kanal

- PROMATECT-L
Silikatne ploče otporne prema požaru, sa cementnim vezivom
• negorive (u klasi A1), prema DIN 4102
• otporne na vlagu
• dimenzionalno stabilne
• visoka ivična čvrstoća
• drže se hvataljkama
• jednostavne za obradu alatima za obradu drveta
• sistem obezbeđenja kvaliteta saglasno DIN ISO 9002/EN 29002
Primeri primene
• noseće čelične konstrukcije
• spušteni plafoni
• zidovi
• ventilacioni kanali
• kablovski kanali
• vrata i kapije, otporni prema požaru
• obloge dimnjačkih elemenata

- PROMINA
silikatne ploče sa cementnim vezivom
• negorive (u klasi A1), prema DIN 4102
• otporne na vlagu
• dimenzionalno stabilne
• visoka čvrstoća
• jednostavne za obradu
• sistem obezbeđenja kvaliteta saglasno DIN ISO 9002/EN 29002
Primeri primene
• zidovi, tavanice, u vlažnim prostorijama
• podloga za kamene i keramičke podne obloge
• vrata i kapije otporne prema požaru, pregradni zidovi otporni
prema požaru

Proizvodi sa primerima područja primene, koji su ovde dati u skraćenom prikazu, podržani su potrebnim zvaničnim dokazima, kao što su, npr., izveštaji o ispitivanju, stručna mišljenja, odobrenja za primenu u građevinarstvu, koji se uzimaju u obzir u konkretnom slučaju primene.

Protivpožarna vrata (Atest "IMS 60, 90, 120 minuta)

Uloga protivpožarnih vrata je de zaustave širenje vatre pa samim tim olakšavaju spasavanje ljudi. Naša ponuda obuhvata protivpožarna vrata koja ispunjavaju visoke sigurnosne i protivpožarne zahteve shodno propisanim standardima, koja poseduju atest akreditovane laboratorije "IMS". Protivpožarna vrata se izradjuju po meri, različite vatrootpornosti u skladu za zahtevom i mogu biti završno obradjena u boji po želji kupca.
Ovakva vrsta protivpožarne zaštite projektuje se širom sveta u industrijskim, javnim i privatnim objektima.
U našoj ponudi imamo:
- Protivpožarna jednokrilna/dvokrilna zaokretna vrata
- Protivpožarna jednokrilna/dvokrilna klizna vrata (sa i bez prolaznih zaokretnih vrata)
- Protivpožarna vrata prema posebnim zahtevima. (izradjuju se po želji kupca).

Protivpožarna vrata

Protivpožarno staklo

- PROMAGLAS 30
Specijalno kompozitno (lamelirano) staklo, koje se sastoji od više stakala sa međuslojevima otpornim prema požaru, koji u slucaju požara:
• pene (ispenjavaju)
• sprečavaju prodor plamena i dima
• apsorbuju toplotno zračenje, tako da se praktično stvara jedan neproziran zid otporan prema požar

- Primeri primene:
Stakla otporna prema požaru, u klasi otpornosti prema požaru F30 i T30
• zastakljenja u čeličnim, aluminijumskim ili drvenim okvirima
• vrata otporna prema požaru.

- PROMAGLAS 90
specijalno kompozitno (lamelirano) staklo, koje se sastoji od više stakala sa meduslojevima otpornim prema požaru, koji u slučaju požara:
• pene (ispenjavaju)
• sprečavaju prodor plamena i dima
• apsorbuju toplotno zračenje, tako da se praktično stvara jedan neproziran zid otporan prema požar.
- Primeri primene:
Stakla otporna prema požaru, u klasi otpornosti prema požaru
F30 i T30
• zastakljenja u čeličnim, aluminijumskim ili drvenim okvirima
• vrata otporna prema požaru.

Protivpožarna vrata

Protivpožarni malter otporan prema požaru

PROMASTOP - malter otporan prema požaru

Suvi malter sa cementnim vezivom, sa (lakim) agregatom na bazi ekspandujuceg minerala.
Tehnicki podaci
• pripremljen za upotrebu
• gustina očvrsnutog maltera: ca. 450 kg/m3\
• mešanje: 15 kg suvog maltera + 15 l vode daje ca. 35 l svežeg maltera
Primeri primene
Izrada kablovskog prodora PROMASTOP - Mortelschott 90, klase otpornosti prema požaru S90, za ugradnju u masivne zidove debljine d 175 mm i u masivne tavanice debljine d 150 mm

PROMASTOP - malter otporan prema požaru

Protivpožarni sistemski modul

PROMASTOP - Sistemski modul za ugradnju

Elastični oblikovani modul od organskog intumescentnog materijala, koji peni (ekspanduje) u uslovima požara
Tehnički podaci
• mere: b = 130/120 mm, h = 60 mm, t = 230/220 mm
• otvori za provođenje kablova se isecaju
• spojevi i zazori se zatvaraju PROMASTOP - sistemskim kitom
Primeri primene
• izrada kablovskih prodora u masivnim zidovima i u masivnim tavanicama

PROMASTOP - Sistemski modul za ugradnju

Protivpožarni ugradni elementi za ventilaciju

PROMASEAL- ugradni element za ventilaciju
Kratak opis
PROMASEAL - ugradni elementi za ventilaciju izrađeni su na bazi intumescentnog materijala, koji u slučaju pojave požara obrazuje penu koja deluje termoizolaciono. Na taj način se zatvaraju otvori za ventilaciju i sprečava se prodor plamena i dima.
Tehnički podaci
• oblikovani element pripremljen za ugradnju
• klasa građevinskih materijala: B2 prema DIN 4102
• spoljne mere: 93 mm x 93 mm
• debljina: za F30: d = 35 mm, za F90: d = 75 mm
• veće dimenzije izrađuju se na zahtev
• površina poprečnog preseka otvora za ventilaciju iznosi ca. 35 cm2 po jednom elementu
Primeri primene
• Dovod i odvod vazduha u kablovskim kanalima, slobodnim tavanskim prostorima i instalacionim šahtovima. Otvori za ventilaciju se zatvaraju (ispenjavanjem) u slučaju pojave požara.
• Ugradnja u vrata otporna prema požaru i u dvostruke podove
PROMASEAL- ugradni element za ventilaciju

Protivpožarni elementi za oblaganje cevi

PROMAPYR- FS- Elementi za oblaganje cevi
 
Poluobloge, valjkaste, na bazi kalcijum silikata.
Tehnički podaci
• debljine zida obloge: d = 40 mm
• visina obloge: h = 500 mm
• unutrašnji precnik obloge: 17 do 560 mm
• veći unutrašnji prečnici obloge: isporucuju se na zahtev
Primeri primene
• oblaganje cevastih potpora (stubova) i štapova u roštilj-konstrukcijama klase otpornosti prema požaru F90
• tehničko oblaganje cevi i kanala

PROMAPYR- FS- Elementi za oblaganje cevi

Protivpožarni elementi za spajanje

PROMASEAL - PL Element za spajanje

Elastične trake od PROMASEAL-PL u kombinaciji sa penastim materijalom. PROMASEAL-PL Elementi za spajanje se primenju, npr., na mestima oslanjanja (priključivanja) na zidove dugačkih ploča u sistemu spuštenih plafona. Oni omogućavaju brzu i jednostavnu montažu plafonskih (pokrivnih) elemenata.

Tehnički podaci
• dimenzije: b = 50 mm, d = 2,5 + 10 = 12,5 mm, l = 900 mm
• na zahtev se izraduju i u drugim dimenzijama
• lepljenje na zid lepkom Promat-Kleber K84
Primeri primene
• spojne (priključne) fuge tavanica na zidove
• spojne fuge za, npr., vezivanje lakih prefibikovanih montažnih elemenata na masivnu građevinsku konstrukciju
• zaptivanje na mestu sučeljavanja elemenata

PROMASEAL - PL Element za spajanje

Protivpožarni elementi za zatvaranje revizionih otvora

Promat - Elementi za zatvaranje revizionih otvora

Promat-Elementi za zatvaranje revizionih otvora, odnosno revizionih klapni, su gotovi elementi - spremni za ugradnju, koji mogu da se ugrađuju u različite Promat-spuštene plafone, odn. Promat-pregradne zidove, u svrhu omogućavanja revizije ili radova tokom održavanja.

Tehnički podaci
• dimenzije: prema zahtevu
• moguća naknadna ugradnja
• prema zahtevu se isporučuju različite konstrukcije
Primeri primene
• u Promat-spuštenim plafonima 420.40, 420.41
• u Promat-pregradnim zidovima 450.10
• u Promat-pregradnim zidovima 450.41, 450.50, 450.70
• u masivnim zidovima

Promat - Elementi za zatvaranje revizionih otvora

Protivpožarna zaštita u građevinarstvu

Protivpožarna zaštita